• USD 7,7763
  • EURO 9,0566
  • ALTIN 0.00
GERİ
İnşaattaki Kayıt Dışılık Mercek Altında!
02.12.2019  09:37Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirli alanlar ve sektörlere odaklandı

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı`nı yürürlüğe koyan başkanlık, bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim çalışmaları yürüten GİB, sektör bazlı çalışmalara da hız verdi.

Bu kapsamda, akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerine yönelik çalıştaylar düzenlenirken, nakit ekonomisi ve dış ticaret alanlarındaki kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayla ele alındı. Başkanlıkça düzenlenen tüm çalıştaylar, ilgili kamu kurumları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İNŞAAT YAKIN TAKİPTE

İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı`yla da inşaat sektörü dinamikleri, kayıt dışılığa sebep olan unsurlar, değer zincirindeki olası boşluklar ve çözüm önerilerinin değerlendirilerek mücadele stratejilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Çalıştaya katılan tüm taraflardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim-izleme mekanizmaları ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi konularına yoğunlaşmaları talep edildi.Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
35,772 Kişi

Toplam Talep
2,844 Adet

Toplam Tonaj
149826 Ton