• USD 9,2973
  • EURO 10,7730
  • ALTIN 0.00

Toplam Kullanıcı Sayısı
45,486 Kişi

Toplam Talep
5,627 Adet

Toplam Tonaj
295462 Ton