• USD 8,1479
  • EURO 9,6291
  • ALTIN 0.00

Toplam Kullanıcı Sayısı
36,112 Kişi

Toplam Talep
2,991 Adet

Toplam Tonaj
156978 Ton