• USD 16,9928
  • EURO 17,5614
  • ALTIN 0.00

Toplam Kullanıcı Sayısı
52,764 Kişi

Toplam Talep
6,957 Adet

Toplam Tonaj
357166 Ton