• USD 15,9731
  • EURO 16,7979
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çolakoğlu A.Ş.
EXTRA HURDA
 
Son 7 Gün En Düşük 7,155 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 8,055 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
17.05.2022 7,155 ₺
12.05.2022 7,455 ₺
12.05.2022 7,455 ₺
11.05.2022 7,705 ₺
06.05.2022 8,055 ₺
06.05.2022 8,055 ₺
06.05.2022 8,055 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
51,437 Kişi

Toplam Talep
6,806 Adet

Toplam Tonaj
352238 Ton