• USD 6,8363
  • EURO 7,6021
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çolakoğlu A.Ş.
EXTRA HURDA
 
Son 7 Gün En Düşük 1,725 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 1,725 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺
22.04.2020 1,725 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,123 Kişi

Toplam Talep
2,203 Adet

Toplam Tonaj
110998 Ton