• USD 7,9677
  • EURO 9,4811
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çolakoğlu A.Ş.
EXTRA HURDA
 
Son 7 Gün En Düşük 2,280 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 2,370 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
23.11.2020 2,370 ₺
03.11.2020 2,280 ₺
03.11.2020 2,280 ₺
03.11.2020 2,280 ₺
03.11.2020 2,280 ₺
03.11.2020 2,280 ₺
03.11.2020 2,280 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
36,722 Kişi

Toplam Talep
3,161 Adet

Toplam Tonaj
165070 Ton