• USD 13,7253
  • EURO 15,5058
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çolakoğlu A.Ş.
DKP HURDA
 
Son 7 Gün En Düşük 5,655 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 6,255 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
30.11.2021 6,255 ₺
30.11.2021 6,255 ₺
25.11.2021 6,005 ₺
25.11.2021 6,005 ₺
25.11.2021 6,005 ₺
23.11.2021 5,655 ₺
23.11.2021 5,655 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
46,811 Kişi

Toplam Talep
5,864 Adet

Toplam Tonaj
303963 Ton