• USD 7,9677
  • EURO 9,4811
  • ALTIN 0.00
GERİ
Cevher
%62
 
Son 7 Gün En Düşük 122 $
Son 7 Gün En Yüksek 129 $
 Son 7 gün Fiyat 
20.11.2020 129 $
19.11.2020 128 $
18.11.2020 126 $
17.11.2020 125 $
16.11.2020 124 $
13.11.2020 122 $
12.11.2020 124 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
36,723 Kişi

Toplam Talep
3,161 Adet

Toplam Tonaj
165070 Ton