• USD 6,8363
  • EURO 7,6021
  • ALTIN 0.00
GERİ
Kayseri
Ø131/158/188......
 
Son 7 Gün En Düşük 3,130 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 3,190 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
27.05.2020 3,180 ₺
22.05.2020 3,130 ₺
21.05.2020 3,130 ₺
20.05.2020 3,130 ₺
15.05.2020 3,180 ₺
14.05.2020 3,180 ₺
13.05.2020 3,190 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,123 Kişi

Toplam Talep
2,203 Adet

Toplam Tonaj
110998 Ton