• USD 7,9677
  • EURO 9,4811
  • ALTIN 0.00
GERİ
Kayseri
Ø158/188.....
 
Son 7 Gün En Düşük 4,900 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 4,950 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
23.11.2020 4,900 ₺
20.11.2020 4,900 ₺
19.11.2020 4,900 ₺
17.11.2020 4,950 ₺
16.11.2020 4,950 ₺
13.11.2020 4,930 ₺
12.11.2020 4,930 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
36,723 Kişi

Toplam Talep
3,161 Adet

Toplam Tonaj
165070 Ton