• USD 15,9731
  • EURO 16,7979
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çukurova
Ø158/188....
 
Son 7 Gün En Düşük 13,600 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 14,400 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
17.05.2022 13,800 ₺
16.05.2022 13,600 ₺
13.05.2022 14,150 ₺
12.05.2022 14,150 ₺
11.05.2022 14,150 ₺
09.05.2022 14,300 ₺
06.05.2022 14,400 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
51,437 Kişi

Toplam Talep
6,806 Adet

Toplam Tonaj
352238 Ton