• USD 7,9677
  • EURO 9,4811
  • ALTIN 0.00
GERİ
Bursa
Ø158/188....
 
Son 7 Gün En Düşük 4,920 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 5,030 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
23.11.2020 4,920 ₺
20.11.2020 4,930 ₺
19.11.2020 4,930 ₺
17.11.2020 5,000 ₺
16.11.2020 5,000 ₺
13.11.2020 5,000 ₺
12.11.2020 5,030 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
36,723 Kişi

Toplam Talep
3,161 Adet

Toplam Tonaj
165070 Ton