• USD 7,5796
  • EURO 8,8341
  • ALTIN 0.00
GERİ
LME Hurda
 
Son 7 Gün En Düşük $
Son 7 Gün En Yüksek $
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
35,744 Kişi

Toplam Talep
2,843 Adet

Toplam Tonaj
149796 Ton