• USD 6,8363
  • EURO 7,6021
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çin SHFE Rebar
 
Son 7 Gün En Düşük ¥
Son 7 Gün En Yüksek ¥
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,123 Kişi

Toplam Talep
2,203 Adet

Toplam Tonaj
110998 Ton