• USD 7,2901
  • EURO 8,6223
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çin SHFE Rebar
 
Son 7 Gün En Düşük ¥
Son 7 Gün En Yüksek ¥
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥
16.12.2019 ¥

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,935 Kişi

Toplam Talep
2,573 Adet

Toplam Tonaj
133199 Ton