• USD 6,8363
  • EURO 7,6021
  • ALTIN 0.00
GERİ
LME Rebar
 
Son 7 Gün En Düşük $
Son 7 Gün En Yüksek $
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,123 Kişi

Toplam Talep
2,203 Adet

Toplam Tonaj
110998 Ton