• USD 7,2901
  • EURO 8,6223
  • ALTIN 0.00
GERİ
LME Rebar
 
Son 7 Gün En Düşük $
Son 7 Gün En Yüksek $
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,935 Kişi

Toplam Talep
2,573 Adet

Toplam Tonaj
133199 Ton