• USD 6,8363
  • EURO 7,6021
  • ALTIN 0.00
GERİ
Bursa
Ø10:+45₺  Ø8:+65₺
 
Son 7 Gün En Düşük 3,245 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 3,365 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
27.05.2020 3,305 ₺
22.05.2020 3,295 ₺
21.05.2020 3,265 ₺
20.05.2020 3,245 ₺
15.05.2020 3,275 ₺
14.05.2020 3,325 ₺
13.05.2020 3,365 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
34,123 Kişi

Toplam Talep
2,203 Adet

Toplam Tonaj
110998 Ton