• USD 15,9731
  • EURO 16,7979
  • ALTIN 0.00
GERİ
Hurda Fiyatlarında Sert Düşüş
20.09.2019  17:37SERT DÜŞEN HURDA FİYATLARI ÇİN`Lİ ÜRETİCİLERİN İŞTAHINI KABARTABİLİR Mİ? 
     Bilindiği üzere  üreticiler ve tüketiciler sertleşen rekabet ortamlarında ister istemez daha uygun maliyetli girdileri kullanarak rekabet şanslarını sürdürmek isterler. Demir çelik sektörü de  en büyük müşterisi olan inşaat sektörüne daha uygun maliyetli ürünü sunmak zorundadır. Uzun zamandır hurda/cevher oranı kritik değer olan 3`ün altında seyretmektedir. Bu oran hurdadan üretimin cevherden üretime göre daha rekabetçi olduğunu ifade etmektedir. Bu günlerde bu oran 2,60 civarındadır. Dünya demir çelik üretiminin %54 ünü tek başına gerçekleştiren Çin, üretiminin %90`ını demir cevherinden gerçekleşmektedir. Son zamanlarda hurdanın en büyük müşterisi olan Türk üreticilerin sınırlı alımları nedeniyle ucuzlayan hurda, cevher kullanan üreticiler için rekabet şartlarını zorlamaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak Çin`li üreticiler kütük ithal etmeye başlamışlardır. Güney Asya`da inşaat demiri fiyatları Çin`li üreticilerin rekabet edemeyeceği seviyelere inmiştir. Diğer bir ifade ile cevherden üretim pahalı hale gelmeye başlamıştır. Bu durum cevher fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya, hurda fiyatlarına ise destek olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak cevher fiyatları 99 usd seviyelerinden 90 usd seviyelerine inmiştir. Daha fazla düşmesi de beklenebilir. Şayet hurda fiyatları 230-240 usd cfr Çin olarak denge bulursa cevher fiyatlarının 75-80 usd seviyesine gelmesi beklenir. 
     Son gelinen fiyat seviyeleri, Türk üreticilere Asya pazarlarına gerek kütük ve gerekse inşaat demiri satabilme şansını verecek noktaya gelmiştir. Bu durum da hurda fiyatlarına destek anlamına gelmektedir. Hurda fiyatlarındaki düşüşün sonlanmasını sağlayabilir. Hafta sonu yapılacak irepas zirvesinde resim netleşecektir. Abd`nin Türk demir çeliğine  uyguladığı vergilerde de iyileşme olması durumunda hurda fiyatları çok sert yükseliş gösterebilir.

AYATA DEMİR ÇELİK A.Ş. 
Paylaş   Toplam Kullanıcı Sayısı
51,437 Kişi

Toplam Talep
6,806 Adet

Toplam Tonaj
352238 Ton