• USD 9,2973
  • EURO 10,7730
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çin İlk Yarıda Çelik Tüketimini % 9.5 Arttırdı
11.08.2021  10:03Yılın ilk yarısında Çin, çelik sanayi ve piyasası açısından güçlü büyüme göstergelerini sürdürdü.

- Çin`in ham çelik üretimi % 11.8 oranında (59 milyon ton) artışla 563 milyon tona çıktı. 2019 yılının ilk yarısına göre artış oranı % 14.6 oldu.

- Çin Hükümeti, çelik üreticilerine 2020 yılında gerçekleştirdikleri üretim seviyelerini aşmamaları yönünde bir direktif gönderdi.

- Çin`in 2020 yılındaki üretim seviyesinde kalabilmesi için yılın ilk yarısındaki 563 milyon tona karşılık, ikinci yarıda yalnızca 502 milyon ton ham çelik üretmesi gerekiyor. Bu da, ilk yarıdaki seviyesine kıyasla, üretimde % 10.9 civarında bir azalmayı ifade ediyor. (Çin Hükümeti`nin ihracatta vergi iade desteklerini kaldırması, ihracata vergi uygulamaya hazırlanması gibi bu kararı destekleyici önlemlerine rağmen, mevcut piyasa ortamında bunu başarması pek mümkün görünmüyor)

- Yılın ilk yarısında Çin`in nihai çelik üretimi % 11.1 oranında (53 milyon ton) artış gösterdi. Üretim 2019 yılının aynı dönemine göre ise % 15 oranında daha yüksek bir seviyede yer aldı.

- İlk yarıda, Çin`in çelik tüketimi % 9.5 oranında (44 milyon ton) artış gösterdi. Tüketim, 2019 yılının ilk yarısına göre ise % 15.3 oranında daha yüksek bir seviyede yer aldı.

- İhracatı kısmaya ve üretimi iç piyasaya yönlendirmeye yönelik gayretlere rağmen, ilk yarıda Çin`in çelik ihracatı % 30.5 gibi oldukça güçlü bir artış gösterdi. Ancak ihracat, 2019 yılının ilk yarısına göre yalnızca % 9.2 oranında daha yüksek bir seviyede yer aldı.

- Yerli üretimin kısılması ve ithal çeliğin payının bir miktar arttırılması yönündeki politikalara rağmen, 2021 yılının ilk yarısında Çin`in çelik ithalatı yalnızca % 0.2
oranında artış gösterdi. Ancak 2019 yılının ilk yarısına göre artış % 106 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

- İhracattaki güçlü artış ve ithalatın yerinde sayması ile, yılın ilk yarısında Çin`in çelik ürünlerinde dış ticaret fazlası % 56.3 oranında (8.5 milyon ton) artış gösterdi.

- Yılın ikinci yarısında, alınan önlemlerle Çin çelik sanayinin göstergelerinin daha farklı bir yöne döndürülmesi hedefleniyor. Ancak bu önlemlerin ne kadar etkili olacağı ve hedeflere ulaşılmasına ne derece ulaşılmasına ne derece katkıda bulunacağı konusunda büyük soru işaretleri mevcut...Kaynak : SteelData
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
45,485 Kişi

Toplam Talep
5,627 Adet

Toplam Tonaj
295462 Ton