• USD 9,2973
  • EURO 10,7730
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çelik Sektöründe Yaşanan Gelişmeler ve Sektör Değerlendirmesi
07.07.2021  09:22Galva Metal İş Geliştirme Müdürü Tansel Üçüncüoğlu :

Demir çelik sektöründe son 1 yıl içinde baş döndürücü gelişmeler yaşandı. Fiyatların 2 katına çıkması, lojistik problemler, tedarik süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, demir çeliği üreten, ticaretini yapan ve hammadde olarak kullanan tüm sektörlerini zor durumda bıraktı. Bütün bu gelişmelere ilaveten kotalar, anti-damping soruşturma ve uygulamaları, büyük üretici ülkelerin ihracata getirmeyi planladıkları vergiler sektörümüzün geleceğini öngörülebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Bu kadar müdahaleci kararların alındığı ortamlarda serbest piyasa ekonomisinden bahsetmek ve yeni yatırım planları yapabilmek hiçte kolay olamayacak. Küreselleşmeyi, dünyanın birbiriyle entegrasyonunu konuşurken bir anda kapalı, korumacı ekonomi kararlarını görmeye başladık.

Gelinen bu noktada yapılan karşılıklı hamleler esasen bu soğuk ticaret savaşının içerisinde olunduğuna işaret ediyor. Anlaşılan bütün dünya demir çelik sektörü için meşhur `Ulusal Güvenlik Sorunu` söylemiyle hareket ediyor. 

Gerçekten böyle mi acaba ? Korumacı tedbirlerin, rekabetten uzaklaşmanın ekonomilerin gelişimlerine ne kadar katkı sağlayacağı soru işaretidir. Diğer yandan dünyamızın çözmesi gereken ortak sorunları olduğu aşikar iken, bu kadar kutuplaşmanın olduğu ortamda bu konuları nasıl konuşacağız? Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü, ülkeler ve birlikler bu kararları alırken sadece demir çelik üreticilerini değil; bu ürünleri kullanan sektörlerin de çıkarlarını korumayı düşünmeleri gerekiyor. Demir çelik sektöründeki istihdamların çok daha fazlası imalatçı sektörlerde bulunduğu ve imalat sanayilerin istikrarının, demir çelik sektörünü doğrudan etkilediği hepimizin malumudur.

Çin`in bir yandan dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını üretirken, Diğer taraftan ihracat piyasalarından çekilmesini ve ihracata vergi getirme planlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Neticede demir çelik ürünleri bir ara/yarı mamul. Bu mamülleri iç piyasada değerlendirerek katma değeri kendi içerisinde yaratmayı ve demir çelik kullanan sektörleri canlandırmayı hedeflemek asıl hedef olmalı.

Sektörümüzün önündeki en önemli konulardan biri de Yeşil Mutabakat ve SKD (Sınırda Karbon Düzenlemesi). Ülkemizde yeterli farkındalığın henüz oluşmamış olmasına karşın bu konu büyük bir dönüşüm süreci ve izleyip gelişmelere göre aksiyon almak yerine bu sürecin parçası olamyı hedeflemeliyiz. Üretim proseslerinden, dış ticaret rejimlerini ve belki de gelecekte GTİP`leri dahi değiştirebilecek bir konu.

Özetle, değişen dünya koşullarında artık hammadde de dışa bağımlılık kadar, ihracata bağımlılığı düşünmek gerekecek. Kapasite artışları ve yeni yatırımlar konusunda iyi plan yapmak gerekecek. 

Uluslararası ticaretin gün geçtikçe zorlaştığı sektörümüzde üretim ve dağıtım noktalarının çeşitlendirilmesi ihtiyacı doğacak. Farklı pazar dinamilşerine intibak edebilen çok uluslu yapıyı geçebilen firmalar rekabette avantaj sağlayacak. Tüm firmalar ve çalışanların her anlamda sürdürülebilir bir gelecek için azami gayreti göstermeleri gereken bir dönemden geçiyoruz .

Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
45,485 Kişi

Toplam Talep
5,627 Adet

Toplam Tonaj
295462 Ton