• USD 9,2973
  • EURO 10,7730
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çelik Sanayi Hurda Tüketimini 2’ ye DRI Tüketimini 3`e Katlamalı
20.08.2021  21:08Karbonsuzlaştırma Hedefi İçin, Çelik Sanayi Hurda Tüketimini 2’ye, DRI Tüketimini 3’e Katlamalı

Wood Mackenzie baz senaryo raporuna göre, küresel ısınmanın 2 derecede sınırlanabilmesi için, küresel CO2 esmiyonlarının % 7’sinden sorumlu olan çelik sanayinin karbon emisyonunun bugünkü seviyelerinden % 75 oranında azaltılması gerekiyor. Bu, global çelik sanayinin 2020 yılındaki 3 milyar tonluk emisyonunun, 2050 yılında 780 milyon tona düşürülmesi anlamına geliyor. Ancak bu başarması oldukça zorlu bir hedef. Çelik sanayi toplam emisyonlarını düşürürken, dünya genelinde artan çelik talebini yönetme ile karbonsuzlaştırma baskısı arasında doğru dengeyi yakalaması gerekiyor.

 

2020-2050 arasında dünya çelik talebinin % 23 artışla 2.3 milyar tona ulaşması bekleniyor.

 

Wood Mackenzie’ye göre, çelik sanayinin küresel ısınmanın 2 derecenin altında kalması hedefine ulaşabilmesi için,

Çelik üretiminde hurda kullanımını 2 katına çıkartması,
DRI üretimi ve kullanımını 3 katına çıkartması,
Global ortalama elektrik ark ocağı emisyon yoğunluğunu % 70 oranında düşürmesi,
Yüksek fırın ve bazik oksijen fırını (BF-BOF) emisyon yoğunluğunu, % 30 oranında (teorik olarak minimum noktasına yakın bir seviyeye) azaltması,
Salınan karbon emisyonlarının % 45’inin (yaklaşık 500 milyon ton) yakalanması ve depolanması
zorunlu görünüyor.

 

Çelik sanayinin kendisini 2 derece ısınmaya göre şekillendirmesi, demir cevheri ve lürjik kok piyasalarının bozulması, çelik üretimine yönelik hidrojen talebinde ve karbon yakalama/depolama konularında patlama yaşanması anlamına gelecek.

 

2 derece senaryosunda, çelik sanayindeki yüksek karbonsuzlaştırma potansiyeli DRI üretiminin 3 katına çıkmasına neden olacak. Bu da, kaliteli demir cevheri tedarikçilerine büyük bir fırsat sunuyor. Wood Mackenzie, artan hurda tüketiminin demir cevheri talebinin baz senaryonun % 24 altında kalmasına neden olacağını, ancak pelet piyasasının % 35 oranında büyüyeceğini vurguluyor.

 

Bu senaryoda, çelik sanayinin karbonsuzlaştırılması, DRI ticaretinde de patlama yaşanmasına neden olacak. Avustralya ve Brezilya, ihracata yönelik hidrojen tabanlı DRI üretimi konusunda oldukça elverişli bir konumda bulunuyor. İndirgeyici olarak yeşil hidrojen kullanan DRI, neredeyse sıfır emisyon ile çelik üretebilmektedir. Çin ve Avrupa, dünyanın kilit DRI ithalatçıları olması bekleniyor.

 

Hurda tüketiminin arttırılabilmesi için, hurda geridönüşüm oranlarının % 80-85’lerden % 95’lere yükseltilmesi gerekiyor. Özellikle 2030’dan sonra demir cevheri tedariğinin yerini almaya başlaması beklenen hurdada, Hindistan ve Çin’in arz zincirlerini önemli ölçüde iyileştirmeleri gerekiyor.

 

Wood Mackenzie’nin 2 derece senaryosuna göre, 2050 yılına kadar sıcak l tüketiminin 667 milyon ton/yıl azalarak, 795 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Bu da global yıllık lürjik kok talebinin yarı yarıya azalarak, 2050 yılı itibariyle 622 milyon tona gerilemesi sonucunu doğuracak.

KAYNAK:https://www.steel-data.com/post/147/celik-sanayi-hurda-tuketimini-2ye-dri-tuketimini-3e-katlamali
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
45,487 Kişi

Toplam Talep
5,627 Adet

Toplam Tonaj
295462 Ton