• USD 7,8338
  • EURO 9,1583
  • ALTIN 0.00
GERİ
Cari İşlemler Hesabı Açıklandı
14.02.2020  10:24
Cari işlemler hesabı, aralık ayında 2,8 milyar dolar açık verdi. Piyasa uzmanlarınca, yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında açık bekleniyordu.
Cari işlemler açığı, 2018 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 731  milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar oldu. Foreks`in  anketinde beklenti 2,98 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya  göre, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1  milyar 674 milyon dolar oldu.
Detaylar şu şekilde:
"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret  açığının 2.089 milyon ABD doları artarak 3.402 milyon ABD dolarına ve  birincil gelir dengesi açığının 93 milyon ABD doları artarak 1.087  milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1.429 milyon ABD  doları azalarak 1.454 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon ABD doları  tutarında artarak 1.112 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon ABD  doları artarak 955 milyon ABD doları olmuştur.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon ABD  doları artarak 291 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 871 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon ABD doları ve devlet  iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon ABD doları net alış  yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206  milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 272 milyon ABD doları  ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 333 milyon ABD  doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 45  milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer  sektörler sırasıyla 13 milyon ABD doları ve 3.027 milyon ABD doları  net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ayda 539 milyon ABD doları net azalış  olmuştur.

Yıl Sonu Güncellemeleri 
“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları  kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2015 yılından itibaren  dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve  diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler  yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda  sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari
İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net
Hata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.
    “Özel Ticaret Sistemi”ne göre açıklanan dış ticaret  istatistiklerinin “Genel Ticaret Sistemi”ne
dönüşümü çerçevesinde,  hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine,  antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de TÜİK’ten elde  edilerek 2013 yılından itibaren yansıtılmıştır.
    Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2013  yılında 660 milyon ABD doları, 2014 yılında 1.337 milyon ABD doları ve 2018 yılında 1.124 milyon ABD doları artış göstermişken, 2015 yılında 19 milyon ABD doları, 2016 yılında 1.694 milyon ABD doları, 2017  yılında 280 milyon ABD doları ve 2019 yılın Ocak-Kasım dönemi için 1.929 milyon ABD doları azalış kaydetmiştir.


KAYNAK:https://www.borsagundem.com/haber/cari-islemler-hesabi-aciklandi/1469995
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
35,778 Kişi

Toplam Talep
2,845 Adet

Toplam Tonaj
149931 Ton