• USD 9,2973
  • EURO 10,7730
  • ALTIN 0.00
GERİ
Ba ve Bs Formu Bildirim Zorunluluğu Kalktı
24.08.2021  14:3025.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ile, 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura) olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 4 Şubat 2010 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 1.1.7 numaralı bentten sonra gelmek üzere, 1.1.8 numaralı benti ilave olarak eklendi. Resmi Gazetede 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 523 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki değişiklik kapsamında, sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenleyen mükellefler için, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, Ba- Bs formu düzenleyerek bildirim yapma zorunluluğu ortadan kalktı. 5.000 TL’lik haddin aşılması halinde ise sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Resmi Gazetede yayımlanan ilgili madde şöyle; “1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir”.

Aynı Tebliğin "3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI" başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.


Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
45,486 Kişi

Toplam Talep
5,627 Adet

Toplam Tonaj
295462 Ton