• USD 13,7253
  • EURO 15,5058
  • ALTIN 0.00
GERİ
Ab Ekonomisinde Yavaşlama Devam Edecek
06.11.2019  09:32Göstergeler, en büyük ticaret ortağımız olan AB ekonomisinde yavaşlamanın devam edeceğine işaret ediyor. 

- 2017`de % 2.6 ve 2018`de % 1.9 seviyesinde bulunan AB ekonomisindeki büyümenin 2019 ve 2020 yıllarında % 1.2 büyüyeceği öngörülüyor. 

- AB`de özel tüketim harcamalarındaki artışın 2017 yılındaki % 2.1 seviyesinden, 2019  ve 2020 yıllarında % 1.4`e gerilemesi bekleniyor. 

- İnşaat sektörü de hızla yavaşlıyor. Bölgede inşaat yatırımı harcamalarındaki artışın % 5`lerden % 2`lere gerileyeceği tahmin ediliyor. 

- AB`de toplam yatırımlardaki artışın da, % 3`lerden 2020 yılında % 1.2`ye gerileyeceği öngörülüyor.

- AB`nin makine sanayi yatırımlarının da, kademeli yavaşlamasını sürdürerek, 2017 yılındaki % 4.7`den 2020 yılında % 1.3`e gerilemesi bekleniyor. 

- 2017`de % 3.2 büyüyen AB sanayi üretiminin, 2019`da % -0.5 daralması ve 2020 yılında % 0.7 artacağı tahmin ediliyor. 

- İç piyasadaki durgunluk yanında, AB`nin ihracatındaki büyümenin yavaşlaması da ekonomik faaliyetlerdeki durgunluğu tetikleyen başka bir etken. İhracat artışının % 6`lardan % 2`lere gerilemesi bekleniyor.Kaynak: Steel-Data
Paylaş   Toplam Kullanıcı Sayısı
46,811 Kişi

Toplam Talep
5,864 Adet

Toplam Tonaj
303963 Ton