• USD 16,9928
  • EURO 17,5614
  • ALTIN 0.00
GERİ
2022/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazete`de Yayınlandı
21.06.2022  10:41Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 2022 yılı ikinci yarısı için mimarlık mühendislik birim birim fiyatları ile yapı yaklaşık birim fiyatlarını açıkladı. Bakanlığın açıkladığı yeni fiyatlarda konutlarda metrekare maliyeti 4.580 TL olarak tespit edildi. Kaynak: 2022/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazete`de Yayınlandı 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA 

KULLANILACAK 2022/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞYapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/2 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir. 


Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) 

Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.


 Kaynak: 2022/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazete`de Yayınlandı 
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
52,764 Kişi

Toplam Talep
6,957 Adet

Toplam Tonaj
357166 Ton